Nabízíme certifikované měření úsekové rychlosti, které je oproti systémům měření okamžité rychlosti na jednom místě významně efektivnější cestou k řešení problematiky dodržování rychlosti na komunikacích ve městech a obcích.

Výsledkem tohoto měření je měření průměrné rychlosti v celém daném úseku, kdy řidič je nucen dodržovat předepsanou rychlost právě v celém měřeném úseku. Tímto se výrazně eliminuje tendence řidičů opětovně zvýšit rychlost svého vozidla po průjezdu kolem měřiče okamžité rychlosti. Dodržení stanovené rychlosti je tak v těchto případech velmi vysoké a celý systém významně napomáhá minimalizaci dopravní nehodovosti a narušení plynulosti silničního provozu.

Měření rychlosti vozidla v požadovaném úseku nabízíme v rámci pronájmu celého certifikovaného zařízení.

Hlavní přínosy měření

 • Zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 • Prevence nehodovosti
 • Zvýšení plynulosti dopravy
 • Snížení rychlosti vozidel v celém měřeném úseku
 • Možnost rozšíření systému (měření okamžité rychlosti, kontrola jízdy na červenou)
 • Systém dokáže měřit jak úsekovou, tak okamžitou rychlost a není detekovatelný tzv. anti-radary
 • Systém je certifikován pro přímé vymáhání přestupků
 • Automatické zpracování dat
 • Snadné zpracování přestupku
 • Případné příjmy z výběru pokut
 • Možnost zpracovávání přestupků i u vozidel registrovaných v zahraničí, zejména ze SRN

Hlavní přínosy systému pronájmu 

 • Nulové náklady na pořízení a instalaci systému
 • Nájemce nenese žádná rizika se zavedením systému
 • Systém má nejdokonalejší optickou a infra jednotku na trhu
 • Po dohodě nájemce a se souhlasem příslušných orgánů je možné měnit místo měření

Vozidlo je detekováno na vjezdu i výjezdu z měřeného úseku – rychlost je vypočítána z délky úseku a změřeného časového intervalu

Dodávka v rámci pronájmu zahrnuje:

 • Vypracování projektové dokumentace
 • Vypracování územního souhlasu
 • Instalace měřících zařízení na připravené sloupy
 • Oživení veškeré technologie, úřední ověření měřičů po celou dobu nájmu
 • Instalace a konfigurace systému pro evidenci, správu a archivaci přestupků, proškolení osob zadavatele v rámci pronájmu

Součinnost se zadavatelem je nedílnou součástí projektu