Náš projekt SOLAR PUMP je založen na principu smysluplného využití fotovoltaické technologie k čerpání vody přímo ze sluneční energie.

 

Náš originálně vyvinutý systém se odlišuje od ostatních fotovoltaických systémů tím, že nepotřebuje invertory (měniče na střídavý proud) nebo bateriovou základnu a ani čerpadla nepotřebují nákladné frekvenční měniče pro jejich řízení. Všechny tyto nákladné mezičlánky jsme dokázali odstranit. Vyvinuli a patentovali jsme revoluční řešení, kde stejnosměrný proud s proměnným napětím (dle vysoce proměnné intenzity slunečního záření) dokážeme našim řídícím systémem „zvládnout” a přes speciálně vyvinuté stejnosměrné motory převést na patřičný „kroutící” moment pro čerpadla. Zvládli jsme jak výkyvy v příkonu v dlouhé periodě (za zatažených „tmavých” dnů), tak i napěťové „rázy”, kdy v plně jasném dni přijde okamžitě tmavý mrak a to jak změnou otáček motorů, tak i postupným logickým odpínáním jednotlivých motorů (čerpadel) a jejich připojováním při nárůstu příkonu z FVE panelů.

 

Náš systém SOLAR PUMP, který je unikátní i v tom, že je investičně velmi dostupný, ale také velmi jednoduchý na údržbu a provoz. Je tedy vhodný i v lokalitách, kde není k dispozici erudovaný personál jako např. v chudých afrických státech, kde je stav vzdělanosti na jiné úrovni nežli u nás v Evropě.

Příklady využití systému SOLAR PUMP:

 

  • čerpání pitné vody v odlehlých oblastech (bez elektro a vodo infrastruktury)
  • zásobování pitné vody v krizových oblastech a krizových situacích
  • úspory nákladů a efektivita provozování vodovodů a kanalizací v rozvinutém světě
  • s dostatečnou akumulací vody, zajištění přístupu k pitné vodě v rozvojových zemích bez nutnosti budování extrémně drahé el. a vodo infrastruktury („zdraví pro Afriku”)
  • zavlažování na polích bez přípojky elektřiny či agregátu („potraviny pro Afriku”)
  • paralelní systém vedoucí ke snížení spotřeby elektřiny
  • provoz kalových čerpadel, čištění vody
  • variabilní výkon dle potřeby
  • bezobslužný provoz
  • extrémně dlouhá životnost