Pokud se rozhodnete realizovat navržená opatření, bude vše uskutečněno dle vzájemně odsouhlasených podmínek. Jsme připraveni provést vlastní montáž svítidel s LED technologií, ale zároveň provést případné nutné rekonstrukce, opravy či doplnění osvětlení.