Nabízíme a provádíme pasport veřejného osvětlení, který slouží k evidenci příslušných zařízení VO (sloupy, svítidla, rozvaděče, pojistkové skříně, kabely). Základem pasportu je mapová evidence v digitální formě.

Všechna svítidla ve Vaší obci zkontrolujeme a zaznamenáme do mapy, vč. záznamu evidence typu svítidla, sloupu, stáří, stavu opotřebení, napájení, vlastnictví atd..

V souladu s mapovou evidencí jsou data tabulkově zpracována a poté je velmi snadné je třídit, filtrovat a provádět další akce. Celý systém lze pak kromě vlastní pasportní (evidenční) roviny využít i k provozním záležitostem (provádění kontroly, plánování údržby, oprav, revizí či sledovat spotřebu elektrické energie).