WATER SOLAR TECHNOLOGY LTD. byla založena manažery s dlouholetou zkušeností v projektovém a strategickém řízení z Čech, Německa a Velké Británie.
V oblasti výroby a úspor elektrické energie, výstavby fotovoltaických elektráren, zkušeností z vodárenského průmyslu se nám za významné účasti partnerů VAKHB a.s. a LK Pumpservice s.r.o. podařilo realizovat a patentovat unikátní systém využití sluneční energie pro přímé čerpání pitné vody a dalších tekutin. Tento projekt získal první místo ekologické soutěže: „Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011” předávanou ministrem životního prostředí ČR.

Další oblastí naší činnosti jsou úspory nejen elektrické energie veřejného osvětlení, osvětlení budov, výrobních hal, osvětlení areálů a realizace navržených a odsouhlasených řešení.

Vize:

Naší vizí je „osvobození“ člověka od nutnosti napojení na centrální zdroje elektřiny, vody a tepla s cílem využití přírodních a lokálně dostupných ekologických, popřípadě „bezpalivových” zdrojů obnovitelné a nevyčerpatelné energie a zajištění nezávislé lidské existence.

Cíle:

Kreativní, ekonomicky dosažitelné, pro velkou většinu dostupné, komplexní využití ověřené a dlouhodobě provozovatelné technologie na získávání, čerpání a přepravu vody (při aplikaci v systému včetně patřičné akumulace) všude tam, kde je k dispozici dopad slunečního záření bez nutnosti napojení na centrální zdroje elektřiny a bez primární nutnosti použití fosilních nebo jiných „neobnovitelných” zdrojů.
Maximální realizace úspor nejen elektrické energie ve všech našich činnostech společně s využítím obnovitelných zdrojů a moderní technologie.

Naše zásady:

• ochrana informací
Zásadně nesdělujeme informace o našich klientech ať už potencionálních, stávajících či minulých bez jejich výslovného souhlasu.

• etický kodex
Jsme vázáni etickým kodexem člena.

• zásada odpovědnosti
Za výsledky naší práce neseme plnou odpovědnost.


Tomáš Chalupa, ministr Životního prostředí ČR, Bedřich Moldán, předseda komise a Milos Schubert, ředitel WST