!? PONÍŽÍTE OBECNÍ ROZPOČET až o 70% NÁKLADŮ NA PROVOZ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ?!

Společnost WATER SOLAR TECHNOLOGY LTD.  Vám nabízí provedení energetického auditu veřejného osvětlení, osvětlení budov, výrobních hal, areálů a dalších objektů. Výsledkem auditu bude vyhodnocení současné energetické náročnosti na osvětlení a  návrh řešení vedoucí k významným  úsporám ve spotřebě elektrické energie, ale také technické posouzení stavu osvětlovacích těles a komponentů.

Energetický audit provádí firma WATER SOLAR TECHNOLOGY LTD. na vlastní náklady.

Jedinou naší podmínkou je podpis oboustranné dohody o  zachování mlčenlivosti o skutečnostech a informacích vzájemně poskytnutých a uvedených v prováděném auditu.